Gens: OGULNIUS
Update:  9th November 2013
Status Republic: Patrician   Pleb. nobilis X Senatorial   Eques Romani  
Family Republic Patrician n/a
Pleb. Nobilis Gallus
Senatorial n/a
Equestrian n/a
Family Imperial Consular n/a
Senatorial n/a
Equestrian n/a
Cos,Tr Cos, Dict, M Eq,Cens Republic: 1
Consuls Imperial: 0
Notes:
Articles:
Changes
L.Ogulnius A.f.
RE5   RE2
Q.Ogulnius L.f.A.n. Gallus Cn.Ogulnius  
tr pl 300 aed cur 296 tr pl 300 aed cur 296
cos 269 dict 257
Xvir sf
 
Ogulnius Gallus  
RE3  
M.Ogulnius (Gallus)
envoy 210 tr mil 196 †
RE4  
M.Ogulnius Gallus
pr urb 182
RE1
Ogulnius
monet 86